Về việc giải trình biến động trên 10% của KQ HĐKD trên báo cáo Tài chính riêng quý 3 năm 2019 so với quý 3 năm 2018

Các tin khác