Thông báo kết quả trúng thầu vận chuyển hàng hóa

Kính gởi các nhà thầu tham dự đấu thầu vận chuyển hàng hóa. Công ty VIMEDIMEX thông báo kết quả trúng thầu

26/03/2014 xem tiếp

Báo cáo tài chính năm 2014

Nội dung: - Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc - Báo cáo kiểm toán độc lập - Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Báo cáo lưu chuyển ...

31/03/2015 xem tiếp

Phòng loãng xương tuổi mãn kinh

"Tôi 39 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng tôi nghe nhiều lời khuyên là nên dự phòng loãng xương ở tuổi mãn kinh. Xin hỏi, tôi phải dự phòng như thế nào?".

06/03/2012 xem tiếp