HomeAbout us Đội ngũ lãnh đạo

Nội dung giới thiệu ngắn gọn về đội ngũ lãnh đạo đủ tâm và tầm của Vimedimex

Chủ tịch HĐQTTS. Nguyễn Thị Loan

Sinh ngày: 21/6/1970
Trình độ học vấn: Tiến sĩ kinh tế
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Kế toán trưởng  – Công ty TNHH Thịnh Phát
Trưởng phòng Quản lý rủi ro – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Phó chủ tịch Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á
Chủ tịch HĐQT: Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex, Công ty Cổ phần y Dược phẩm VIMEDIMEX; Công ty cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2.

CTCP Y dược phẩm
VIMEDIMEX

Thông tin tóm tắt các thành viên ban lãnh đạo công ty

Thạc sĩNguyễn Ngọc Dung – Phó chủ tịch HĐQT

Sinh ngày: 29/7/1972
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Trưởng phòng Kế toán lưu kí CTCP Chứng khoán Hòa Bình
Phó Tổng Giám đốc CTCP Y Dược phẩm Vimedimex;
Ủy viên HĐQT CTCP Y Dược phẩm Vimedimex; Ủy viên HĐQT CTCP Dược phẩm Vimedimex 2.

Dược sĩNguyễn Tiến Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 30/9/1948
Trình độ học vấn: Dược sĩ đại học; Thạc sĩ Kinh tế
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Giám đốc Công ty XNK Y tế II
Chủ tịch HĐQT CTCP Y Dược phẩm Vimedimex
Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Y Dược phẩm Vimedimex; Ủy viên HĐQT CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex; Ủy viên HĐQT CTCP Dược phẩm Vimedimex 2.

ÔngLê Tiến Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 19/6/1984
Trình độ học vấn: Cử nhân Kế toán kiểm toán
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Trưởng phòng đấu thầu – thanh quyết toán CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex;
Tổng Giám đốc – CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex

ÔngTrần Đình Huynh – Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 12/01/1959
Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng và công nghiệp; Cử nhân Luật
Từ năm 2006 – Năm 2007: Học viện Tư pháp – Đào tạo nghề luật sư
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Trưởng phòng Kế hoạch – Công ty cổ phần xây lắp dầu khí
Phó Giám đốc – Xí nghiệp – Tổng công ty 319
Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex;
Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.

Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty TNHH – Trung tâm phân phối Dược phẩm VimedimexMs. Trần Mỹ Linh

Sinh ngày: 18/01/1982
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Nội Tim mạch
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn
Phó Tổng Giám đốc: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex, Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2

Chánh Văn phòng HĐQTMs. Tạ Thị Thùy Trang

Sinh ngày: 02/03/1982
Trình độ học vấn: Cử nhân Luật Kinh Tế
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Trưởng Phòng Trợ lý – CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex
Chánh Văn phòng HĐQT CTCP Y Dược phẩm Vimedimex kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex

CTCP VIMEDIMEX 2

Thông tin tóm tắt các thành viên ban lãnh đạo công ty

Chủ tịch Hội đồng quản trịTS. Nguyễn Thị Loan

Sinh ngày: 21/6/1970
Trình độ học vấn: Tiến sĩ kinh tế
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Kế toán trưởng – Công ty TNHH Thịnh Phát
Trưởng phòng Quản lý rủi ro – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Phó chủ tịch Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á
Chủ tịch HĐQT: Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex, Công ty Cổ phần y Dược phẩm VIMEDIMEX; Công ty cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2.

Ủy viên Hội đồng quản trịThs. Nguyễn Ngọc Dung

Sinh ngày: 29/7/1972
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Trưởng phòng Kế toán lưu kí CTCP Chứng khoán Hòa Bình
Phó Tổng Giám đốc CTCP Y Dược phẩm Vimedimex;
Ủy viên HĐQT CTCP Y Dược phẩm Vimedimex; Ủy viên HĐQT CTCP Dược phẩm Vimedimex 2.

Ủy viên Hội đồng quản trịNguyễn Tiến Hùng

Sinh ngày: 30/9/1948
Trình độ học vấn: Dược sĩ đại học; Thạc sĩ Kinh tế
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Giám đốc Công ty XNK Y tế II
Chủ tịch HĐQT CTCP Y Dược phẩm Vimedimex
Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Y Dược phẩm Vimedimex; Ủy viên HĐQT CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex; Ủy viên HĐQT CTCP Dược phẩm Vimedimex 2.

Ủy viên Hội đồng quản trịMs. Tạ Thị Vân

Sinh ngày: 23/03/1979
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Phó Giám đốc – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam
Phó Giám đốc – Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng
Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex; Ủy viên HĐQT CTCP Dược phẩm Vimedimex 2.

Tổng Giám đốcMr. Nguyễn Xuân Đức


Sinh ngày: 01/01/1989
Trình độ học vấn: Kỹ sư Xây dựng
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Giám đốc dự án – Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ
Phó Giám đốc Ban Kinh doanh – Tập đoàn Tân Hoàng Minh
Phó Tổng Giám đốc Khối Kinh Doanh – CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex
Tổng Giám đốc – CTCP Dược phẩm Vimedimex 2

Phó Tổng Giám đốcMs. Trịnh Ngọc Duyên

Sinh ngày: 01/10/1988
Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế|
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Giám đốc khối tại Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex.
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex; Phó Tổng giám đốc CTCP Dược phẩm Vimedimex 2.

Phó Tổng Giám đốc Ms. Trần Mỹ Linh

Sinh ngày: 18/01/1982
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Nội Tim mạch
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn
Phó Tổng Giám đốc: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex, Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2

Phó Tổng Giám đốc Dược sỹ Nguyễn Xuân Hướng

Sinh ngày: 25/12/1970
Trình độ học vấn: Dược sĩ cao cấp
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Quản đốc phân xưởng bột cốm và tiêm bột (Betalactam) – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Minh Dân.
Quản đốc phân xưởng viên nén, bột cốm, tiêm nước và tiêm bột – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 2
Trưởng phòng sản xuất – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Gia Nguyễn
Quản đốc phân xưởng bột cốm viên nonbetactam và betalactam- Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Dược Phẩm Éloge France Việt Nam
Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất- Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vimedimex 2.

Phó Tổng Giám đốc Dược sỹ Linh Quang Lợi

Sinh ngày: 20/07/1975
Trình độ học vấn: Dược sĩ cao cấp
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Trưởng phòng QA/QC & RD – Công Ty Cổ Phần Dược Á Châu.
Trưởng phòng QA – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Minh Dân.
Trưởng phòng QA – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cpc1 Hà Nội
Trưởng phòng QA – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Gia Nguyễn
Trưởng phòng QA – Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Dược Phẩm Éloge France Việt Nam
Trưởng phòng Kiểm tra đảm bảo chất lượng kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách QA – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vimedimex 2.

Phó Tổng Giám đốc Dược sỹ Phạm Văn Sáu

Sinh ngày: 26/04/1973
Trình độ học vấn: Dược sĩ cao cấp
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Phó Tổng giám đốc phụ trách chuyên môn dược kiêm TP Kiểm tra chất lượng – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Minh Dân.
Trưởng phòng Kế hoạch – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 2.
Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 2.
Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cpc1 Hà Nội.
Phó phòng Đảm bảo chất lượng – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cpc1 Hà Nội.
Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách QC – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vimedimex 2.

Phó Tổng Giám đốc Dược sỹ Cao Thị Thu Hằng

Sinh ngày: 25/08/1991
Trình độ học vấn: Thạc sĩ dược học
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Phó phòng Nghiên cứu và phát triển Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Dược Phẩm Éloge France Việt Nam.
Phó phòng thường trực Phòng Nghiên cứu và phát triển – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vimedimex 2.
Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách RD – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vimedimex 2.

Phó Tổng Giám đốc Mr. Nguyễn Phương Đông

Trung tâm nghiên cứu tập đoàn VIMEDIMEX

Thông tin tóm tắt các thành viên ban lãnh đạo công ty

Giám đốc trung tâm nghiên cứu phát triển Dược phẩmDược sĩ Đào Ngọc Quynh

Sinh ngày: 3/10/1964
Trình độ học vấn: Dược sỹ đại học
Các chức vụ đảm nhiệm:
Phụ trách xưởng sản xuất – Trung tâm sâm Việt Nam
Phụ trách xưởng thực nghiệm – Trung tâm khoa học công nghệ Dược Sài Gòn
Phụ trách sản xuất – Công ty CP Dược phẩm Vân Đồn
PTGĐ Cty CP BVP – GĐ Trung tâm sx cao dược liêu công nghệ cao
Chủ tịch HĐQT Cty CP HDP Việt Nam
Chủ tịch HĐQT Cty CP POMAX

Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triểnGS.TS. Nguyễn Thanh Hải

Sinh ngày: 11/8/1965
Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Dược học
Các chức vụ đảm nhiệm khác:
Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triển, Trưởng Labo thực nghiệm, Xí nghiệp Dược phẩm TW 2 Hà Nội.
Giảng viên Bộ môn Công nghiệp, Phó Trưởng phòng Thí nghiệm Trung tâm, ủy viên thường vụ BCH Công đoàn, Trường Đại học Dược Hà nội
Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nghiệm phụ trách Khoa Y Dược, Đại Học Quốc gia Hà nội.
Bí thư chi bộ Dược khoa, Chủ nhiệm bộ môn Bào chế và Công nghệ Dược phẩm, Phó chủ nhiệm Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩPGS.TS. Trịnh Văn Lẩu

Nguyên Viện trưởng Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương
Nguyên Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam – Bộ Y tế

Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cúu và phát triển dược phẩm VimedimexMr. Nguyễn Phương Đông

Trình độ học vấn: Dược sĩ Đại học

Liên hệ Vimedimex

Quý khách hàng và đối tác vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây
Địa chỉ
Tòa nhà Vimedimex
46-48 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm,
Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại
Tel: 082.247.55.88
Fax: (028) 39.25.22.65
Email
support@vietpharm.com.vn
https://vietpharm.com.vn/wp-content/uploads/2021/01/logo_1599121952-320x227.png
https://vietpharm.com.vn/wp-content/uploads/2021/01/logo_1599121952.png
VIMEDIMEX

Tầng 8 tòa nhà Vimedimex Group,

46-48 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

GPDKKD #0300479760, thay đổi lần thứ 33 ngày 29/10/2020

Tel: 082.247.55.88

Fax: (028) 39.25.22.65

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
https://vietpharm.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/BO-CONG-THUONG-VMD.png

DMCA.com Protection Status

VIMEDIMEX

Tầng 8 tòa nhà Vimedimex Group,

46-48 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

GPDKKD #0300479760, thay đổi lần thứ 33 ngày 29/10/2020

Tel: 082.247.55.88

Fax: (028) 39.25.22.65

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
https://vietpharm.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/BO-CONG-THUONG-VMD.png

Copyright by SUITECLOUD VIETNAM. All rights reserved.

082.247.55.88