Tin tức Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex – Giá trị ở sự khác biệt

June 6, 2021by admin

Trung-tam-phan-phoi-duoc-pham-vimedimex (1)

Trung-tam-phan-phoi-duoc-pham-vimedimex (2)

Trung-tam-phan-phoi-duoc-pham-vimedimex (3)

Trung-tam-phan-phoi-duoc-pham-vimedimex (4)

Trung-tam-phan-phoi-duoc-pham-vimedimex (5)

Trung-tam-phan-phoi-duoc-pham-vimedimex (6)

Trung-tam-phan-phoi-duoc-pham-vimedimex (7)

Liên hệ các Dược sĩ Đại học của Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex để được hỗ trợ và tư vấn một cách tốt nhất:

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn SĐT Email
1 Nguyễn Thị Ánh Dược sỹ đại học 0982568292 anhnt@vietpharm.com.vn
2 Đặng Văn Kiên Dược sỹ đại học 0849955566 kiendv@vietpharm.com.vn
3 Lê Thị Thảo Dược sỹ đại học 0362758196 thaolt@vietpharm.com.vn
4 Bùi Thị Nga Dược sỹ đại học 0964506600 ngabt@vietpharm.com.vn
5 Vũ Diệu Minh Dược sỹ đại học 0965013333 minhvd@vietpharm.com.vn
6 Nguyễn Tử Đại Dược sỹ đại học 0974948482 daint@vietpharm.com.vn
7 Lê Thị Hải Dược sỹ đại học 0975095846 hailt@vietpharm.com.vn
8 Hoàng Phương Thúy Dược sỹ đại học 0918826055 thuyhp@vietpharm.com.vn
9 Lê Thị Thùy Dược sỹ đại học 0941496219 thuylt@vietpharm.com.vn
10 Nghiêm Thị Thanh Nga Dược sỹ đại học 0972469987 ngantt@vietpharm.com.vn
https://vietpharm.com.vn/wp-content/uploads/2021/01/logo_1599121952-320x227.png
https://vietpharm.com.vn/wp-content/uploads/2021/01/logo_1599121952.png
VIMEDIMEX

Tầng 8 tòa nhà Vimedimex Group,

46-48 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

GPDKKD #0300479760, thay đổi lần thứ 33 ngày 29/10/2020

Tel: 082.247.55.88

Fax: (028) 39.25.22.65

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
https://vietpharm.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/BO-CONG-THUONG-VMD.png

DMCA.com Protection Status

VIMEDIMEX

Tầng 8 tòa nhà Vimedimex Group,

46-48 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

GPDKKD #0300479760, thay đổi lần thứ 33 ngày 29/10/2020

Tel: 082.247.55.88

Fax: (028) 39.25.22.65

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
https://vietpharm.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/BO-CONG-THUONG-VMD.png

Copyright by SUITECLOUD VIETNAM. All rights reserved.

082.247.55.88